icon 0
icon เติมเงิน
rightIcon
icon ประวัติการอ่าน
rightIcon
icon ออกจากระบบ
rightIcon
icon ดาวน์โหลดแอป
rightIcon

ผีผายามังกร

บทที่ 7 ฉานฉูรับราชโองการ (1)

จำนวนคำ:1495    |    อัปเดตเมื่อ:12/01/2022

ฉานฉูรับ

รับราช

้องดังกังวานหน้าห้องขังที

หวินนั้นจะพยักหน้าเป็นเชิงว่าให้นางลุกขึ้นมานั่งคุกเข่าเ

่ใช่การลงโทษใด ๆ ก็ตาม ในหัวของเขานึกถึงละครชื่อดังของจี

บม้วนราชโองการค

กายฮ่องเต้ ควรค่าแก่การยกย่อ

วว่านั่นคือตำแหน่งอะไรกัน ก่อนที่ประตูห้องขังจะเปิดออกและมีเหล่านางก

นฉู จึงถูกกล่าวขา

ขึ้นมาเป็นจริงเป็นจัง ในขณะที่ชาวเมืองหลวงล้วนกล่าวว่านางค

ูถูกนำตัวไปอยู่ในตำหนักที่ได้จัดเตรียมไว้ให้นางเสียแล้ว เขาจึงมาฝากฝังข

ัปลักษณ์ผู้นั้น เกิดการผิดใจกันขึ้นมาจนทำให้คนสนิทอย่างองครักษ์เหวินขอใ

วรรค์

นิทไปเพราะหญิงอัปลักษ

ององครักษ์เ

ิงคนรักของ

านรักของพว

ำจัดได้โดยง่าย แต

ึ้งบินอยู่ในพระกรรณและเต็มในทรงพระอุระ พลันรับสั่งขันทีว่าจะเสด็จ

วิน

กขึ้นมานั่งบนตั่งเตียงเมื่อได้ยินเสี

ปากยกขึ้นเล็กน้อยเม

้ที่มาเยือนก

่า

งต่างจากเมื่อ

งกรบนลายปักด้ายทองคำก็พลันผุดลุกจากตั่งเต

อย พระเนตรฉายแววความพิโรธเอาไว้ก่อนจะสะบัดชายผ้าแล้ว

วหน้าพ่นลมหายใจแรง ๆ ออกมาจากจมูก คุกเข่

ับการพลิกฝ่ามือ ในเมื่อนางเป็นเพียงหญิงสามัญอยู่ในป่าเขา ไม่

องนางหาใช่ประโยคร้องขอให้ไ

ลาเกินกว่าที่จะเข้าใจได้ว่าพระอ

ม่ได้หวาดกลัวเร

มายถึ

อ่ยขึ้นมาราวกับกำลังอธิบาย แต่นางหาได

ยบกับผู้เป็นบิดาเช่นเขาที่ไม่คิดจะเหลียวดูเลย หม่อมฉันคิดว่าองครักษ์เหวินก็คงโง่เขลาไม่แพ้หม่อมฉัน เงินและทองที่พระองค์ประ

ย่างไร้ความหวาดกลัวและเนียมอาย ไร้การยั่

ินทอง แต่ก็

ดว่าเ

นางไม่มีแต่

ดว่าเ

มบัติอันมีค่าสั

ยระคนสนใจปะปนคล้ายดังว

ารตัดเยื่อใยกับองครักษ์เ

สืบได้ว่านางหมอตำแยผู้สำรอกเป็นเงินทองไว้มากมายแต

าจยิ่

มีของหม่อมฉันเหลือเกิน พระองค์หวังดีที่จะชุบชีวิตหญิงต่ำต้อยมาเลี้ยงดู ทว่ากลับต้องผิดใจกับอง

ว่าเป็นเราที่สวมหมวกเขียว ให

ถิดส

ลับตอกกลับเช่นนี้ เป็น

เปิดรับโบนัส

เปิด
1 บทที่ 1 ลิขสิทธิ์ และคำเตือน2 บทที่ 2 ตัดเข้าโฆษณา3 บทที่ 3 ไร้ยางอาย (1)4 บทที่ 4 ไร้ยางอาย (2)5 บทที่ 5 ไร้ยางอาย (3)6 บทที่ 6 ไร้ยางอาย (4)7 บทที่ 7 ฉานฉูรับราชโองการ (1)8 บทที่ 8 ฉานฉูรับราชโองการ (2)9 บทที่ 9 ฉานฉูรับราชโองการ (3)10 บทที่ 10 ฉานฉูรับราชโองการ (4)11 บทที่ 11 ฉานฉูรับราชโองการ (5)12 บทที่ 12 ฉานฉูรับราชโองการ (6)13 บทที่ 13 ฉานฉูรับราชโองการ (7)14 บทที่ 14 กาลกิณี (1)15 บทที่ 15 กาลกิณี (2)16 บทที่ 16 กาลกิณี (3)17 บทที่ 17 นางไม่พูด (1)18 บทที่ 18 นางไม่พูด (2)19 บทที่ 19 นางไม่พูด (3)20 บทที่ 20 นางไม่พูด (4)21 บทที่ 21 นางไม่พูด (5)22 บทที่ 22 นางไม่พูด (6)23 บทที่ 23 นางไม่พูด (7)24 บทที่ 24 สังเวยแพทย์ (1)25 บทที่ 25 สังเวยแพทย์ (2)26 บทที่ 26 สังเวยแพทย์ (3)27 บทที่ 27 สังเวยแพทย์ (4)28 บทที่ 28 สังเวยแพทย์ (5)29 บทที่ 29 เครื่องสังเวย (1)30 บทที่ 30 เครื่องสังเวย (2)31 บทที่ 31 เครื่องสังเวย (3)32 บทที่ 32 เครื่องสังเวย (4)33 บทที่ 33 ตัวล่อ (1)34 บทที่ 34 ตัวล่อ (2)35 บทที่ 35 ตัวล่อ (3)36 บทที่ 36 เปิดหูเปิดตา (1)37 บทที่ 37 เปิดหูเปิดตา (2)38 บทที่ 38 นักเล่านิทานพเนจร (1)39 บทที่ 39 นักเล่านิทานพเนจร (2)40 บทที่ 40 นักเล่านิทานพเนจร (3)41 บทที่ 41 เหม็นเน่า (1)42 บทที่ 42 เหม็นเน่า (2)43 บทที่ 43 เหม็นเน่า (3)44 บทที่ 44 เจ้าหุบเขาเสวี่ยและเซิน (1)45 บทที่ 45 เจ้าหุบเขาเสวี่ยและเซิน (2)46 บทที่ 46 เจ้าหุบเขาเสวี่ยและเซิน (3)47 บทที่ 47 เจ้าหุบเขาเสวี่ยและเซิน (4)48 บทที่ 48 เจ้าหุบเขาเสวี่ยและเซิน (5)49 บทที่ 49 มนต์ดำ (1)50 บทที่ 50 มนต์ดำ (2)51 บทที่ 51 มนต์ดำ (3)52 บทที่ 52 ปราบมังกร (1)53 บทที่ 53 ปราบมังกร (2)54 บทที่ 54 ปราบมังกร (3)55 บทที่ 55 ปราบมังกร (4)56 บทที่ 56 ปราบมังกร (5)57 บทที่ 57 ขี่มังกร (1)58 บทที่ 58 ขี่มังกร (2)59 บทที่ 59 ขี่มังกร (3)60 บทที่ 60 ขี่มังกร (4)61 บทที่ 61 ขี่มังกร (5)62 บทที่ 62 คนโปรด (1)63 บทที่ 63 คนโปรด (2)64 บทที่ 64 คนโปรด (3)65 บทที่ 65 ตะลุมบอน (1)66 บทที่ 66 ตะลุมบอน (2)67 บทที่ 67 ตะลุมบอน (3)68 บทที่ 68 ไม่ต้อง (1)69 บทที่ 69 ไม่ต้อง (2)70 บทที่ 70 ไม่ต้อง (3)71 บทที่ 71 โง่เง่า (1)72 บทที่ 72 โง่เง่า (2)73 บทที่ 73 โง่เง่า (3)74 บทที่ 74 โง่เง่า (4)75 บทที่ 75 โง่เง่า (5)76 บทที่ 76 อย่าหนีข้าไป (1)77 บทที่ 77 อย่าหนีข้าไป (2)78 บทที่ 78 ก็ไม่เลว (1)79 บทที่ 79 ก็ไม่เลว (2)80 บทที่ 80 ก็ไม่เลว (3)81 บทที่ 81 ก็ไม่เลว (4)82 บทที่ 82 ก็ไม่เลว (5)83 บทที่ 83 ก็ไม่เลว (6)84 บทที่ 84 สอด (1)85 บทที่ 85 สอด (2)86 บทที่ 86 สอด (3)87 บทที่ 87 ซื่อซื่อ (1)88 บทที่ 88 ซื่อซื่อ (2)89 บทที่ 89 ซื่อซื่อ (3)90 บทที่ 90 ซื่อซื่อ (5)91 บทที่ 91 ชายแก่ (1)92 บทที่ 92 ชายแก่ (2)93 บทที่ 93 ชายแก่ (3)94 บทที่ 94 ชายแก่ (4)95 บทที่ 95 จุก (1)96 บทที่ 96 จุก (2)97 บทที่ 97 จุก (3)98 บทที่ 98 เหี่ยว (1)99 บทที่ 99 เหี่ยว (2)100 บทที่ 100 เหี่ยว (3)