icon 0
icon เติมเงิน
rightIcon
icon ประวัติการอ่าน
rightIcon
icon ออกจากระบบ
rightIcon
icon ดาวน์โหลดแอป
rightIcon

แด๊ดดี้หนูเป็นซีอีโอ

บทที่ 17 การรวมตัวกันของเพื่อนเก่า (Ⅲ)

จำนวนคำ:990    |    อัปเดตเมื่อ:23/05/2022

ั้นหรอ ทำไมฉันไม่เห็นจะจำเรื่องพวกนั้นได้สักนิดเลยล่ะ ฉันก็แค่รู้

ะคบกับจื่อห้าวเอง เมื่อนึกย้อนกลับไปถึงตอนที่เขาตา

เปิดรับโบนัส

เปิด
1 บทที่ 1 ชายแปลกหน้าผู้หล่อเหลา (Ⅰ)2 บทที่ 2 ชายแปลกหน้าผู้หล่อเหลา (Ⅱ)3 บทที่ 3 กลับมาพร้อมกับลูกชาย (Ⅰ)4 บทที่ 4 กลับมาพร้อมกับลูกชาย (Ⅱ)5 บทที่ 5 เจ็ดปีให้หลัง กับการกลับมาพบกันอีกครั้ง (Ⅰ)6 บทที่ 6 เจ็ดปีให้หลัง กับการกลับมาพบกันอีกครั้ง (Ⅱ)7 บทที่ 7 อย่าให้เขารู้ (Ⅰ)8 บทที่ 8 อย่าให้เขารู้ (Ⅱ)9 บทที่ 9 อยู่กับเธอ (Ⅰ)10 บทที่ 10 อยู่กับเธอ (Ⅱ)11 บทที่ 11 ผมไม่ชอบผู้หญิงแปลกหน้า (Ⅰ)12 บทที่ 12 ผมไม่ชอบผู้หญิงแปลกหน้า (Ⅱ)13 บทที่ 13 ไม่ได้เจอกันนาน (Ⅰ)14 บทที่ 14 ไม่ได้เจอกันนาน (Ⅱ)15 บทที่ 15 การรวมตัวกันของเพื่อนเก่า (Ⅰ)16 บทที่ 16 การรวมตัวกันของเพื่อนเก่า (Ⅱ)17 บทที่ 17 การรวมตัวกันของเพื่อนเก่า (Ⅲ)18 บทที่ 18 กล้าดียังไงมาทำร้ายผู้หญิงของผม (Ⅰ)19 บทที่ 19 กล้าดียังไงมาทำร้ายผู้หญิงของผม (Ⅱ)20 บทที่ 20 กล้าดียังไงมาทำร้ายผู้หญิงของผม (Ⅲ)21 บทที่ 21 ฆ่าเด็กที่อยู่ในเปล (Ⅰ)22 บทที่ 22 ฆ่าเด็กที่อยู่ในเปล (Ⅱ)23 บทที่ 23 เเม่ผู้น่าเอ็นดู (Ⅰ)24 บทที่ 24 เเม่ผู้น่าเอ็นดู (Ⅱ)25 บทที่ 25 ทำลายหลักฐาน (Ⅰ)26 บทที่ 26 ทำลายหลักฐาน (Ⅱ)27 บทที่ 27 ทำลายหลักฐาน (Ⅲ)28 บทที่ 28 เธอทำอะไรผิดอีกแล้วล่ะ (Ⅰ)29 บทที่ 29 เธอทำอะไรผิดอีกแล้วล่ะ (Ⅱ)30 บทที่ 30 ที่ผมโดดเด่น เป็นความผิดของผมด้วยเหรอ (Ⅰ)31 บทที่ 31 ที่ผมโดดเด่น เป็นความผิดของผมด้วยเหรอ (Ⅱ)32 บทที่ 32 พ่อลูกได้พบกัน (Ⅰ)33 บทที่ 33 พ่อลูกได้พบกัน (Ⅱ)34 บทที่ 34 พ่อลูกได้พบกัน (Ⅲ)35 บทที่ 35 คุณชอบให้ผมกอดหรอ (Ⅰ)36 บทที่ 36 คุณชอบให้ผมกอดหรอ (Ⅱ)37 บทที่ 37 คุณชอบให้ผมกอดหรอ (Ⅲ)38 บทที่ 38 ลูกของเขา (Ⅰ)39 บทที่ 39 ลูกของเขา (Ⅱ)40 บทที่ 40 ช่วงเวลาที่ดี (Ⅰ)41 บทที่ 41 ช่วงเวลาที่ดี (Ⅱ)42 บทที่ 42 หญิงสาวผิดคน (Ⅰ)43 บทที่ 43 หญิงสาวผิดคน (Ⅱ)44 บทที่ 44 ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ผู้หญิงเมื่อเจ็ดปีก่อน (Ⅰ)45 บทที่ 45 ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ผู้หญิงเมื่อเจ็ดปีก่อน (Ⅱ)46 บทที่ 46 หรือนี่จะเป็นกับดัก (Ⅰ)47 บทที่ 47 หรือนี่จะเป็นกับดัก (Ⅱ)48 บทที่ 48 คุณอยากเป็นรักเดียวของผมไหม (Ⅰ)49 บทที่ 49 คุณอยากเป็นรักเดียวของผมไหม (Ⅱ)50 บทที่ 50 คุณอยากเป็นรักเดียวของผมไหม (Ⅲ)51 บทที่ 51 ครอบครัวเรามีสามคน (Ⅰ)52 บทที่ 52 ครอบครัวเรามีสามคน (Ⅱ)53 บทที่ 53 กลัวเลือดและกลัวเข็มฉีดยา (Ⅰ)54 บทที่ 54 กลัวเลือดและกลัวเข็มฉีดยา (Ⅱ)55 บทที่ 55 ทำให้เขาเป็นพ่อ (Ⅰ)56 บทที่ 56 ทำให้เขาเป็นพ่อ (Ⅱ)57 บทที่ 57 คนที่สำคัญกว่าชีวิตของตัวเอง (Ⅰ)58 บทที่ 58 คนที่สำคัญกว่าชีวิตของตัวเอง (Ⅱ)59 บทที่ 59 เพื่อนเก่ากลับมาเเล้ว (Ⅰ)60 บทที่ 60 เพื่อนเก่ากลับมาเเล้ว (Ⅱ)61 บทที่ 61 ให้สิทธิพิเศษ (Ⅰ)62 บทที่ 62 ให้สิทธิพิเศษ (Ⅱ)63 บทที่ 63 ทำให้เธอเกิดความสนใจ (Ⅰ)64 บทที่ 64 ทำให้เธอเกิดความสนใจ (Ⅱ)65 บทที่ 65 เขากล้าเข้ามาจริง ๆ ด้วย (Ⅰ)66 บทที่ 66 เขากล้าเข้ามาจริง ๆ ด้วย (Ⅱ)67 บทที่ 67 ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ (Ⅰ)68 บทที่ 68 ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ (Ⅱ)69 บทที่ 69 คำอธิบายของเขา (Ⅰ)70 บทที่ 70 คำอธิบายของเขา (Ⅱ)71 บทที่ 71 ชอบโรงเรียนใหม่หรือเปล่า (Ⅰ)72 บทที่ 72 ชอบโรงเรียนใหม่หรือเปล่า (Ⅱ)73 บทที่ 73 ซีเจ๋เป็นลูกชายของผม (Ⅰ)74 บทที่ 74 ซีเจ๋เป็นลูกชายของผม (Ⅱ)75 บทที่ 75 แล้วไง (Ⅰ)76 บทที่ 76 แล้วไง (Ⅱ)77 บทที่ 77 ให้สถานะกับเธอ (Ⅰ)78 บทที่ 78 ให้สถานะกับเธอ (Ⅱ)79 บทที่ 79 ลุงเจ๋อข่ายช่างเอาใจใส่จริง ๆ (Ⅰ)80 บทที่ 80 ลุงเจ๋อข่ายช่างเอาใจใส่จริง ๆ (Ⅱ)81 บทที่ 81 ผู้ลากมากดี (Ⅰ)82 บทที่ 82 ผู้ลากมากดี (Ⅱ)83 บทที่ 83 เสียงละเมอยามหลับ (Ⅰ)84 บทที่ 84 เสียงละเมอยามหลับ (Ⅱ)85 บทที่ 85 ขอโทษที่รบกวน (Ⅰ)86 บทที่ 86 ขอโทษที่รบกวน (Ⅱ)87 บทที่ 87 ดูหมิ่นเหยียดหยาม (Ⅰ)88 บทที่ 88 ดูหมิ่นเหยียดหยาม (Ⅱ)89 บทที่ 89 ไม่ใช่เรื่องของคุณ (Ⅰ)90 บทที่ 90 ไม่ใช่เรื่องของคุณ (Ⅱ)91 บทที่ 91 ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนเเปลงความจริงได้ (Ⅰ)92 บทที่ 92 ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนเเปลงความจริงได้ (Ⅱ)93 บทที่ 93 ไอ้สารเลวสองตัว (Ⅰ)94 บทที่ 94 ไอ้สารเลวสองตัว (Ⅱ)95 บทที่ 95 เป็นผู้หญิงของผม (Ⅰ)96 บทที่ 96 เป็นผู้หญิงของผม (Ⅱ)97 บทที่ 97 ใครก็ได้ที่ไม่ใช่คุณ (Ⅰ)98 บทที่ 98 ใครก็ได้ที่ไม่ใช่คุณ (Ⅱ)99 บทที่ 99 เข้าใจเขาผิด (Ⅰ)100 บทที่ 100 เข้าใจเขาผิด (Ⅱ)