icon 0
icon เติมเงิน
rightIcon
icon ประวัติการอ่าน
rightIcon
icon ออกจากระบบ
rightIcon
icon ดาวน์โหลดแอป
rightIcon

จำเลยรักลวงใจ

บทที่ 17 หากเธอต้องตายที่นี่..

จำนวนคำ:1101    |    อัปเดตเมื่อ:30/09/2022

“คิดว่าทำแบบนี้แล้วฉันจะสนใจงั้นเหรอ” ชาวีพูดเสียงแข็ง เขาโยนถาดอาหารที่มีชามข้าวใส่หญิงสาว ชามใส่ข้าวกลิ้งหลุนๆ ข้าวแห้งแข็งกระจายเกลื่อนรวมทั้งกระเซ็นเปื้อนเสื้อผ้าของเธอด้วย

“ฉันรู้ค่ะว่าที่นี่บ้านป่าเมืองเถื่อน แต่คนก็ไม่จำเป็นต้องไร้อารยะด้วยนี่คะ”

มิลินยกมือปัดเศษอาหารที่ติดชายแขนเสื้อ เธอขยับถอยหลัง เพิ่มระยะห่างกับชายตรงหน้าให้มากขึ้นอีกนิด

“เล่นบทอะไรอยู่เหรอมุก นางเอกแสนดีที่ถูกสามีทารุณงั้นเหรอ?”

ปลดล็อกบท

เปิดรับโบนัส

เปิด
1 บทที่ 1 คนแปลกหน้า 2 บทที่ 2 คนแปลกหน้า ...3 บทที่ 3 บ้านไร่ชาวี!!4 บทที่ 4 บ้านไร่ชาวี!!..5 บทที่ 5 ลางมรณะ6 บทที่ 6 ลางมรณะ...7 บทที่ 7 ลางมรณะ......8 บทที่ 8 คนหนึ่งไป อีกคนหนึ่งก็มา9 บทที่ 9 คนหนึ่งไป อีกคนหนึ่งก็มา..10 บทที่ 10 คู่แฝด!!11 บทที่ 11 คู่แฝด!!...12 บทที่ 12 ท่ามกลางความแค้นเคือง13 บทที่ 13 ท่ามกลางความแค้นเคือง...14 บทที่ 14 ความจริงต้องกระจ่าง15 บทที่ 15 ความจริงต้องกระจ่าง...16 บทที่ 16 หากเธอต้องตายที่นี่17 บทที่ 17 หากเธอต้องตายที่นี่..18 บทที่ 18 ล้วงคองูเห่า19 บทที่ 19 ล้วงคองูเห่า...20 บทที่ 20 ตีตราราคีคาว21 บทที่ 21 ตีตราราคีคาว...22 บทที่ 22 นรกบนดิน23 บทที่ 23 นรกบนดิน...24 บทที่ 24 ห้ามใจยังไง25 บทที่ 25 ห้ามใจยังไง...26 บทที่ 26 คนเดิมที่กลับมา27 บทที่ 27 คนเดิมที่กลับมา...28 บทที่ 28 ถึงเวลาเลือก29 บทที่ 29 ถึงเวลาเลือก...30 บทที่ 30 ความเจ็บที่บอกต่อไม่ได้31 บทที่ 31 ความเจ็บที่บอกต่อไม่ได้...32 บทที่ 32 พรหมจรรย์ที่ไม่มีราคา33 บทที่ 33 อยากมาก็มา อยากให้ไป...ไม่ไป34 บทที่ 34 หน้าด้านเพราะขาดเธอไม่ได้35 บทที่ 35 หน้าด้านเพราะขาดเธอไม่ได้...36 บทที่ 36 ไม่ได้ตั้งใจโหด แค่อยู่ในโหมดเมียหาย 37 บทที่ 37 ไม่ได้ตั้งใจโหด แค่อยู่ในโหมดเมียหาย ...38 บทที่ 38 ไม่ได้ตั้งใจโหด แค่อยู่ในโหมดเมียหาย ......39 บทที่ 39 หัวใจยอมศิโรราบ40 บทที่ 40 จำเลยรัก41 บทที่ 41 จำเลยรัก...42 บทที่ 42 จำเลยรัก.....43 บทที่ 43 ความรักเจ้าเอ๋ย44 บทที่ 44 ความรักเจ้าเอ๋ย...45 บทที่ 45 ตอนพิเศษ46 บทที่ 46 ตอนพิเศษ...47 บทที่ 47 ตอนพิเศษ......48 บทที่ 48 ตอนพิเศษ.........49 บทที่ 49 ตอนพิเศษ...........