icon 0
icon เติมเงิน
rightIcon
icon ประวัติการอ่าน
rightIcon
icon ออกจากระบบ
rightIcon
icon ดาวน์โหลดแอป
rightIcon

จำเลยรักลวงใจ

บทที่ 2 คนแปลกหน้า ...

จำนวนคำ:1058    |    อัปเดตเมื่อ:24/09/2022

์ โดยที่เพื่อนไม่ได้ท้วง กิ่งเกศใช้เวลาไม่นานก็จัดการจองห้องเร

ีสอร์ตงาน

้รับโทรศัพท์ของเพื่อนมาด

ลาด แต่กลับไม่มีคนข้างกาย เนื่องจากเพื่อนของเธอตั้งใจเรียน จนไม่

ะสนใจตัวเจ้าของตามคำชักนำของกิ่งเกศ เธอชอบบรรยากาศ และการตกแต่งห้องพัก ท่าทางเจ้าขอ

าวีโสด แล้ว

นาเรื่องของชาย

งดูดของผู้ชายคนนี้เหรอไง

รตาก็เลิศ ฉันก็อยากสนองความอยากให

วามเป็นเพื่อนของชายผู้นั้นกับเพื่อนของเธอเพิ่งเปลี่ยนหลังเรียนจบไ

าวีแล้ว ผู้ชายคนนั้นเป็นแค่อาหารตาที่ทำให้แกกับฉันก

หน้า “อย่าลากฉันเข้าไปเอี่ย

ยลักษณะแบบนี้แ

ี่มีลักษณะเป็นผู้นำ

ัยนี้ผู้ชายดีๆ เป็นเหมือนน้ำหวาน ที่ฝูงแมลงบินตอมเป็นฝูงใหญ่ๆ และหากผู้ชายที

แต่ไม่มีใครรู้อนาคต บางทีการที่ชาวีครองตัวเป็นโสด

ที

ไร่ช

ากาศยามเช้าน่าสนใจมากขึ้น ชาวีทุ่มเทกำลังทั้งหมด เนรมิตรีสอร์ตชวนฝันแห่งนี้ขึ้นมา เขาต้องการให้รีสอร์ตเป็นฐา

่จะรักษาบรรยากาศเดิมๆ เอาไว้ เขาสร้างงาน สร้างรายได้ก็เพื่อให้คนใกล้ชิดได้มีงานทำ หลายร้อยชีวิตที่เกี่

ส่วนใหญ่เป็นคนพื

อออกไปหางานทำ เมื่อรายได้ที่ได้รับจากการเป็นล

” เสียงหวานๆ มาพร้อม

คนสวยที่โผเข้ามาหา “ผมกำลังมองอนาคตของเราอยู่ครับ” ชายห

ักความสบายเธอก็ต้องเกาะชายผู้นี้ไว้ให้แน่นๆ ชาวีมีคุณสมบัติครบ เขาเหมาะที่จะเป็

ิตในเมือง มีค

เปิดรับโบนัส

เปิด
1 บทที่ 1 คนแปลกหน้า 2 บทที่ 2 คนแปลกหน้า ...3 บทที่ 3 บ้านไร่ชาวี!!4 บทที่ 4 บ้านไร่ชาวี!!..5 บทที่ 5 ลางมรณะ6 บทที่ 6 ลางมรณะ...7 บทที่ 7 ลางมรณะ......8 บทที่ 8 คนหนึ่งไป อีกคนหนึ่งก็มา9 บทที่ 9 คนหนึ่งไป อีกคนหนึ่งก็มา..10 บทที่ 10 คู่แฝด!!11 บทที่ 11 คู่แฝด!!...12 บทที่ 12 ท่ามกลางความแค้นเคือง13 บทที่ 13 ท่ามกลางความแค้นเคือง...14 บทที่ 14 ความจริงต้องกระจ่าง15 บทที่ 15 ความจริงต้องกระจ่าง...16 บทที่ 16 หากเธอต้องตายที่นี่17 บทที่ 17 หากเธอต้องตายที่นี่..18 บทที่ 18 ล้วงคองูเห่า19 บทที่ 19 ล้วงคองูเห่า...20 บทที่ 20 ตีตราราคีคาว21 บทที่ 21 ตีตราราคีคาว...22 บทที่ 22 นรกบนดิน23 บทที่ 23 นรกบนดิน...24 บทที่ 24 ห้ามใจยังไง25 บทที่ 25 ห้ามใจยังไง...26 บทที่ 26 คนเดิมที่กลับมา27 บทที่ 27 คนเดิมที่กลับมา...28 บทที่ 28 ถึงเวลาเลือก29 บทที่ 29 ถึงเวลาเลือก...30 บทที่ 30 ความเจ็บที่บอกต่อไม่ได้31 บทที่ 31 ความเจ็บที่บอกต่อไม่ได้...32 บทที่ 32 พรหมจรรย์ที่ไม่มีราคา33 บทที่ 33 อยากมาก็มา อยากให้ไป...ไม่ไป34 บทที่ 34 หน้าด้านเพราะขาดเธอไม่ได้35 บทที่ 35 หน้าด้านเพราะขาดเธอไม่ได้...36 บทที่ 36 ไม่ได้ตั้งใจโหด แค่อยู่ในโหมดเมียหาย 37 บทที่ 37 ไม่ได้ตั้งใจโหด แค่อยู่ในโหมดเมียหาย ...38 บทที่ 38 ไม่ได้ตั้งใจโหด แค่อยู่ในโหมดเมียหาย ......39 บทที่ 39 หัวใจยอมศิโรราบ40 บทที่ 40 จำเลยรัก41 บทที่ 41 จำเลยรัก...42 บทที่ 42 จำเลยรัก.....43 บทที่ 43 ความรักเจ้าเอ๋ย44 บทที่ 44 ความรักเจ้าเอ๋ย...45 บทที่ 45 ตอนพิเศษ46 บทที่ 46 ตอนพิเศษ...47 บทที่ 47 ตอนพิเศษ......48 บทที่ 48 ตอนพิเศษ.........49 บทที่ 49 ตอนพิเศษ...........